Black and Orange Minimal Round Geometric Shapes New eBook Twitter Header (1)

Buiten de gebaande paden

Zonder de weg kwijt te raken.
Wij zijn complexiteit in het sociaal domein de baas. Dat doen we door uitvoering van gedegen onderzoek en het bieden van stevig onderbouwd advies.

CREATIEF EN
VASTHOUDEND

Phlinq kenmerkt zich door creativiteit, vasthoudendheid en assertiviteit. Het oplossen van complexe vraagstukken is onze passie en vraagt lef, kennis van zaken en doorzettingsvermogen.

Research & Consultancy

De ziens- en handelswijze van Phlinq helpt om situaties en problemen vanuit een ander perspectief te bekijken en te benaderen. Phlinq adviseert bij complexe, sociaal maatschappelijke vraagstukken en in het bijzonder daar waar zorg en veiligheid samenkomen. De expertise van Phlinq berust op jarenlange ervaring binnen de GGZ, het sociaal domein en waar mogelijk op basis van onderbouwing middels data gedreven onderzoek.  Vanuit deze data wordt informatie aangereikt welke helpend is bij het vormen en herzien van beleid. Phlinq is jouw partner in gedegen advies in verschillende vraagstukken, representatieve onderzoeken en beleidsvorming.

Academy

Elke dag een stapje beter is waar wij naar streven! Wij hebben de overtuiging dat de kwaliteit van begeleiding binnen het sociaal domein omhoog kan en moet! Phlinq ontwikkelt les- en leerstof voor in het sociaal- en publiek domein. Zo kunnen mensen bij Phlinq geschoold worden in bijvoorbeeld de MAD Approach, doeltreffende communicatie en effectief leiderschap. Trainingen die momenteel terugkomen in de Phlinq catalogus:

– Herkennen en omgaan met verwarde personen en de-escalerend communiceren;
– Arbeid en verslaving;
– Effectief leiderschap in de zorg en het sociaal domein;
– Bewust leiden en kiezen;
– Socratische vraagstelling;
– MAD Approach in de praktijk;

Field Force

Het Phlinq Field Force team wordt ingezet bij complexe casuïstiek in begeleiding en/of regievoering. We zijn bij een aantal gemeenten (Hoeksche Waard, Nissewaard en de BAR gemeente) gecontracteerd voor de WMO en/of bemoeizorg. Ook zijn wij actief op het snijvlak van zorg en veiligheid in opdracht van de afdeling openbare orde en veiligheid binnen gemeenten. Denk hierbij aan buurtonderzoek en regie. Ook wordt Phlinq Field Force ingezet voor re-integratie bij langlopende AOV van ondernemers. Dit gebeurt hoofdzakelijk in opdracht van verzekeringsmaatschappijen. Het Phlinq Field Force team werkt volgens een zelfontwikkelde methode met een unieke en doeltreffende ziens-en handelswijze welke gekenmerkt wordt door een integrale probleemaanpak.