Voor (semi) overheid

Wet Maatschappelijke OndersteuningPhlinq biedt specialistische GGZ begeleiding binnen de WMO.

We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten met een multicomplexe zorgvraag. Bij deze patiënten is er meestal sprake van matige of ernstige verslavings-, gedrags- en/of psychiatrische problematiek en is er sprake van beperkte zelfregie en sociale redzaamheid. We begeleiden deze patiënten naar zelfredzaamheid middels de MAD methodiekAanmelden van patiënt

Bemoeizorg

Bemoeizorg is ook wel bekend als Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Een netwerk van sociale wijkteams, maatschappelijke opvang, politie en woningbouwcoöperaties vormen de basis.Kwetsbare groepen in onze samenleving, zoals daklozen en verslaafden, komen vaker dan gemiddeld in aanraking met complexe problematiek en hebben speciale aandacht nodig. Het is niet vanzelfsprekend dat zij deze aandacht krijgen, omdat deze mensen niet altijd bekend zijn bij hulpverlenende instanties.

Lees meer
Bemoeizorg richt zich voornamelijk op “zorgwekkende zorgmijders”. Het is een vorm van zorg die is bedoeld voor mensen met psychische, psychiatrische, lichamelijke, verslavings- en/of sociale problemen die niet zelf om hulp (kunnen) vragen. Ze kunnen in de war zijn, geïsoleerd raken, vereenzamen of zichzelf verwaarlozen. Door hun problemen kunnen ze overlast geven aan hun omgeving, of de omgeving maakt zich zorgen om hen. In veel gevallen zijn ze niet in staat gebruik te maken van de reguliere hulpverlening en zijn er te weinig mensen op wie ze kunnen terugvallen voor steun. Phlinq maakt het verschil door te focussen op meetbaarheid, effectiviteit en kwaliteit. Stabilisatie bewerkstelligen binnen de huidige context. Contact maken, contact houden en situatie stabiliseren dit geld bij zorgmijders. Ingeval van zorgwekkende zorgvragers ligt de focus op de status quo doorbreken. Het probleem centraal zetten en niet de individu. Dit alles vraagt creativiteit, flexibiliteit.

Advies en ondersteuning complexe zorg en veiligheid

Het thema ‘zorg en veiligheid’ is actueel. Door de decentralisaties binnen het sociaal domein, zijn de werkvelden van openbare orde & veiligheid en maatschappelijke ondersteuning & zorg dichter bij elkaar gebracht. Ook kent het werk op het snijvlak van zorg en veiligheid specifieke uitdagingen. De belangrijkste daarvan is dat de casuïstiek waarin zorg en veiligheid samenkomt vaak onder een vergrootglas ligt; de ogen van de bewoners, politiek en media zijn altijd op de uitvoering gericht.
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Lees meer
Phlinq adviseert en ondersteunt op offertebasis bij strategie, beleid en implementatie. U kunt denken aan programma’s en projecten op onderwerpen als huiselijk geweld, personen met verward gedrag, dakloosheid en terugkeer ex-gedetineerden.

Zie het Dak- en Thuislozen onderzoek in de gemeente Hoeksche Waard bijvoorbeeld.

Door onze eigen expertise en ervaring te combineren met een breed en gevarieerd netwerk van specialisten, bieden wij de juiste hulp in de juiste mate op de juiste tijd.