Voor patiënten

GEEN WACHTLIJST


Na aanmelding nemen we binnen 48uur contact met je op en bekijken we de mogelijkheden. Gemiddeld genomen kan een traject gestart worden binnen twee weken.

 

> Direct aanmelden

VOOR WIE


Soms is reguliere GGZ zorg ontoereikend. Daar waar de reguliere zorg ophoudt, start Phlinq. Wij richten ons op patiënten met complexe problematiek waarbij er vrijwel altijd sprake is van een combinatie van verslaving, psychiatrie en/of schulden.

Lees meer
Wij zijn gespecialiseerd in de aanpak van complexe zorgvragen waarbij er sprake is van problemen op meerdere levensgebieden. Wij bieden oplossingen vanuit de nieuwste wetenschappelijke inzichten, adviseren op basis van gedegen kennis en ervaring en pakken problemen aan in de kern.

ONZE AANPAK


We begeleiden patiënten 1 op 1 met een vaste begeleider, vaak ambulant en soms in groepsverband. We streven naar een volhoudbaar perspectief binnen 3 maanden. Na de intake wordt een behandelplan opgesteld, worden ‘the rules of the game’ uitgelegd en gaat het traject van start.

> De aanpak in kaartWij bieden oplossingen vanuit de nieuwste wetenschappelijke inzichten, adviseren op basis van gedegen kennis en ervaring en pakken problemen aan in de kern. 

Ambulante begeleiding


Onze begeleiders kunnen je helpen jouw leven weer op orde te krijgen. Je leert bijvoorbeeld om structuur aan te brengen en problemen die voortkomen uit de psychische stoornis te herkennen en voorkomen.Lees meer

Wij bieden specialistische begeleiding door te helpen met onderstaande hulpvragen;

  • Ondersteuning bij sociale/psychiatrische nood en middelengebruik;
  • Het regelen van financiën en verwijzen naar budgetbeheer en/of bewindvoering;
  • Het bieden van structuur;
  • Hulp bij het zoeken naar huisvesting;
  • Signaleren/doorverwijzen naar specialistische instellingen;
  • Netwerk breed hulp zoeken/bieden bij instanties.

Cognitieve gedragstraining


Cognitieve gedragstraining is een vorm van training die je leert om anders tegen probleemsituaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Cognitieve gedragstraining gaat ervan uit dat problemen beïnvloedt en in stand gehouden worden door iemands gedachten en gedrag.

Lees meer
Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van dat gedrag en die gedachten, nemen de psychische klachten af. Tijdens de training werkt de patiënt actief met de trainer samen om tot een verbetering van de klachten te komen. Cognitieve gedragstraining is een combinatie van gedragstraining en cognitieve training (psycho-educatie).
Gedragstraining richt zich vooral op het inzichtelijk maken en veranderen van het gedrag. Hoe iemand zich gedraagt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe de persoon zich voelt. Als iemand geneigd is om uit angst bepaalde situaties uit de weg te gaan, dan zal spanning vaak in eerste instantie weliswaar afnemen, maar op de lange termijn juist eerder verergeren dan verminderen. In een gedragstraining brengt de patiënt samen met de trainer eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin dat voorkomt in kaart, vervolgens helpt de trainer de patiënt om beter passende gedragspatronen aan te leren voor die omstandigheden. Zowel het inventariseren van het gedrag waarvan last wordt ervaren als het bedenken en voorbereiden van oefeningen met nieuw, beter passend gedrag gebeurt samen met de trainer.

Move
2 Grow


Move 2 Grow is een fysieke trainingsmethode voor mensen met psychische klachten. Het is vaak een integraal onderdeel van een breder begeleidingsplan. Klachten zoals somberheid, angst, prikkelbaarheid of agressie, onzekerheid tegenover anderen, spanningen of burn-out hebben ook een lichamelijke kant.

Lees meer
Daarom richt een psychomotorisch trainer zich met name op wat het lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, de manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving.

Het doel van psychomotorische training is het verminderen of wegnemen van uw klachten door er op een lichamelijk actieve manier aan te werken. De patiënt leert probleemsituaties anders te benaderen en beperkingen te accepteren. De patiënt wordt zich meer bewust van zijn/ haar eigen gedachten en gevoelens, de sterke kanten en waar de patiënt moeite mee heeft. Daarnaast werken we binnen Move 2 Grow met oefeningen om nieuw gedrag te demonstreren dat helpend is.