Voor bedrijven

EEN ZIEKE MEDEWERKER KOST VEEL GELD

Een langdurig zieke medewerker kost gemiddeld 60 tot 80k per jaar. De druk op de capaciteit van uw bedrijf loopt op en daarbij raken medewerkers die lang thuis zitten ook de binding met het bedrijf kwijt.

Aanmelden van werknemer

PHLINQ PAKT HET COMPLEXE VERZUIMDOSSIER OP

Kortdurend verzuim wordt vaak veroorzaakt door een (niet onderkende) verslaving. De interventies die gedaan worden hebben niet of tijdelijk effect, daardoor blijft de kernproblematiek in stand.
Phlinq regelt snel een intake en binnen drie maanden hebben zowel werkgever als werknemer een volhoudbaar perspectief. 


Neem vrijblijvend contact met ons op

PHLINQ PAKT AAN, RUIMT OP EN KIJKT VOORUIT

Vaak is er bij langdurige ziekte verzuim geen sprake van echt ziekte, maar heeft het veelal te maken met een arbeidsconflict. Phlinq heeft in deze situatie een doeltreffende aanpak en zorgt voor een snelle doorbraak,  waarbij zowel werkgever en vaak ook werknemer gebaat zijn. 


Lees meer


Door wet- en regelgeving is de werkgever vaak niet op de hoogte over wat er nu echt speelt, of wat de voortgang is en blijft het voor de werkgever vaak bij speculatie.
De aanpak van Phlinq is transparant daarnaast focussen wij ons op de kern problematiek niet op de symptomen. 
Wij maken een blauwdruk van de situatie en komen tot de kern van wat nu echt het probleem is.Voor beiden is het noodzaak zo snel mogelijk het ziektepatroon te
doorbreken en te sturen op volhoudbaar perspectief!

In no-time een zorg minder

Samen met een arbeidsjurist onderbouwen we de uitkomsten en heeft u een gedegen dossier zodat u voldoet aan de wet en regelgeving omtrent re-integratie, goed werkgeverschap en verbetering poortwachter.
 info@phlinq.com | 085-0606631