De methodiek

MAD model

Het MAD-model staat voor Motivational Analysis Diagram. Dit model zet de motivatie van de patiënt af tegenover de lijdensdruk die hij of zij ervaart. De aanpak die het team van Phlinq hanteert tijdens de interventies is gebaseerd op het verhogen of verlagen van de lijdensdruk waardoor er gedragsverandering (motivatie) optreedt. Hierdoor kan de motivatie om wat aan de eigen situatie te doen toenemen en kan gedragsverandering toenemen.
Lees meer

Het model is ontworpen om de verschillende problematiek te analyseren en vanuit daar kan er een keuze gemaakt worden over welke interventie methode nodig is. 

De plaatsing van een cliënt binnen het MAD-model begint bij de intake van een patiënt. Tijdens de intake wordt er gekeken naar de globale levensloop van de cliënt en worden alle leefgebieden doorlopen middels Easy Blue.
Al deze informatie wordt verwerkt tot een verslag waaruit een conclusie wordt gehaald. Daarop kan worden geïntervenieerd. De situatie wordt besproken binnen het team tijdens het patiënten overleg. 

Easy Blue model

De situatie van de patiënt wordt binnen de Global Assessment of Functioning lijst gelegd. Deze lijst, opgenomen in de DSM 4, bestaat uit een scorelijst waarin psychisch, sociaal en beroepsmatig functioneren wordt beschreven. Aan de hand van deze score meten we de zorgafhankelijkheid versus zelfredzaamheid en wordt het haalbare perspectief inzichtelijk.
Lees meer

De 100 punten van de  Global Assessment of Functioning is verkleind naar 10 punten. Dit is gedaan om het scoren overzichtelijker te maken. Er wordt een score gegeven op verschillende leefgebieden: huisvesting, financiële situatie/beheer, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren, dagbesteding en verslaving.
Bij een lage score, bijvoorbeeld 3, heeft de patiënt in verhouding meer zorg nodig/vraagt meer zorg dan dat hij of zij participeert in de samenleving. Aan de hand van de score welk tussen de 1 of de 10 zit, en in welke mate de cliënt last heeft van lijdensdruk of motivatie heeft, wordt de patiënt in het MAD-model geplaatst.Wij bieden oplossingen vanuit de nieuwste wetenschappelijke inzichten, adviseren op basis van gedegen kennis en ervaring en pakken problemen aan in de kern.