De aanpak

Phlinq is een expertisecentrum in de Hoeksche Waard gespecialiseerd in verslavingsproblematiek, ADHD (bij volwassenen), Depressie, Bi-polaire stoornis en Persoonlijkheidsstoornissen. Wij zetten onze expertise in op verschillende niveaus, van individuele cliënten, gezinnen, organisaties en/of bedrijven.

Phlinq laat zich in haar handelen leiden door de nieuwste wetenschappelijke inzichten en onze uitgebreide praktijkervaring. Daarnaast zijn we continue in ontwikkeling en hebben we onze eigen modelmatige aanpak ontwikkeld onder de naam MAD (motivation analysis diagram). Dit is een systemische aanpak van complexe problematiek die reeds is onderzocht op effectiviteit door Hogeschool InHolland Alkmaar en Fontys Hogeschool Eindhoven. Het MAD-Model biedt grip en structuur in complexe en multidimensionale problematiek en geeft richting aan alle betrokken (hulpverlenende) partijen.

Onze werkwijze laat zich verder als volgt omschrijven:

• No-nonsens aanpak
• “Er-op-af-mentaliteit”
• Outreachende werkwijze
• Geen wachtlijsten
• Geen complexe aanmeldprocedures
• Resultaatgericht
• Hoge mate van professionaliteit en kennis
• Samenwerking
• Niet regio gebonden
• Heldere en open communicatie
• Zeer succesvol in de aanpak van complexe problematiek
• Constante innovatie van werkwijze en inhoud

Opleiding en ervaring van betrokken personeel

Het basisteam van Phlinq bestaat uit: verpleegkundigen, verslavingsexperts en een klinisch epidemioloog, daarnaast beschikken wij ook over specialistisch begeleiders en coaches. Medewerkers zijn Universitair en/ of HBO opgeleid of hebben HBO werk- en denkniveau, sommige zijn BIG geregistreerd en aangesloten bij de Vereniging voor Verpleegkundig Specialisten.

Phlinq biedt individuele specialistische begeleiding ten aanzien van verslaving, ontwikkelings-en persoonlijkheidsstoornissen en stemmingsstoornissen. Door middel van een grondig vooronderzoek en intake brengen wij knelpunten in kaart en analyseren we de impact hiervan op het functioneren van mensen. We maken inzichtelijk hoe problemen met elkaar samenhangen en elkaar versterken.
Onze werkhouding is van nature assertief en proactief. We vragen door en schuwen een confronterende houding niet. Hierdoor komen we tot de kern.

Naast onze eigen expertise maakt Phlinq gebruik van een breed en hecht netwerk van partners in de regio met onder andere specialisaties op het vlak van systeemtherapie, schulden, dagbesteding, arbeidsre-integratie, ASS en psychotrauma.

•Geen wachtlijsten•Geen complexe aanmeldprocedures•Resultaatgericht•Hoge mate van professionaliteit en kennis•Samenwerking•Niet regio gebonden•Heldere en open communicatie•Zeer succesvol in de aanpak van complexe problematiek (MAD)•Constante innovatie van werkwijze en inhoudOverzicht van activiteiten •Casemanagement•Advisering/ consultancy•Specialistische begeleiding (individueel en groep)•Leefstijltraining•Vaardigheidstraining/ Structuurgroep•Mindfulness•Spreker op congressen•Gast-en klinische lessen verzorgen