Complex Verzuim

Met Phlinq heeft u grip op verzuim én grip op de kosten

Een zieke medewerker kost gemiddeld 60 tot 80 duizend euro per jaar. Langdurig zieke medewerkers, langdurige processen bij de arbodienst en de druk op de capaciteit van uw bedrijf voeren deze kosten nog verder op. Daarbij zorgt het lang thuis zitten van de medewerker voor een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor beiden is het noodzaak zo snel mogelijk het ziektepatroon te doorbreken en te sturen op volhoudbaar perspectief!

Phlinq pakt het complexe verzuimdossier op; regelt snel een intake met de medewerker en binnen drie maanden hebben zowel werkgever als werknemer een volhoudbaar perspectief. Een nieuwe manier van aanpakken, opruimen en vooruitkijken volgens onze eigen MAD® methodiek, biedt heldere inzichten, duidelijke afspraken en een flinke kosten besparing.

In no-time een zorg minder

Samen met een arbeidsjurist onderbouwen we de uitkomsten en heeft u een gedegen dossier zodat u voldoet aan de wet en regelgeving omtrent re-integratie, goed werkgeverschap en verbetering poortwachter. info@phlinq.com | 085-0606631